Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en aktivitet eller medlemskap hos LKK skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.

Avgiftsbelagda aktiviteter aviseras och faktureras samtidigt.
Dessa dokument finns även alltid tillgängliga för utskrift under "Mitt konto"

Bokningar är bindande.
men man kan under föreskriven tid själv avboka sig via "mitt konto". 
Efter att aktiviteten är påbörjad betalas ej anmälningsavgiften tillbaka.

28 dagar:  Medlemskap
7 dagar:  Övriga aktiviteter

Om avgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas.

Inställd aktivitet
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är för lågt. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.