Kallelse till årsmöte i Linköpings kanotklubb

  • 23 okt 2022

Efter ett härligt och händelserikt verksamhetsår är ni som medlemmar
välkomna till årsmöte i kanotklubben. I samband med mötet bjuder vi på fika. 

Tid: söndag 20/11 kl. 16.00

Plats: Slestadsskolan, Rättaregatan 120 Linköping

Anmälan via klubbens hemsida: https://www.likk.nu/sektioner/styrelse/styrelse/54-arsmote/

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/10 på info@likk.nu

Med förhoppningar om ett stort deltagande hälsar styrelsen för Linköpings kanotklubb alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet!